Taglit – Birthright Israel

Jeden z našich nejúspěšnějších a oblíbených programů! Desetidenní cesta do Izraele pro věkovou skupinu 18 – 26 let. Hlavní myšlenkou je, že každý mladý žid by měl mít možnost navštívit Izrael. Tato cesta je zcela zdarma a účast na ní je opět podmíněna splněním kritérií tzv. „práva návratu“ („Law of Return“) Státu Izrael. V praxi to znamená, že se jí mohou účastnit lidé, kteří mohou doložit svůj židovský původ. (Alespoň jeden z generace prarodičů je halachický Žid), jsou ve věku 18-26 let a nikdy se neúčastnili organizované cesty po Izraeli.

Taglit se koná tradičně dvakrát za rok – v zimě (většinou v polovině února) a v létě (červenec – srpen).
Pokud máte zájem o tento program přihlašte se co nejdříve online
ZDE
Následně Vás budeme kontaktovat a pozveme Vás na setkání účastníků.

Více informací o programu Taglit Birth Right Taglit Birthright Israel

DALŠÍ PROGRAMY A INFORMACE

www.jewishagency.org