O Sochnutu

Židovská agentura – Sochnut
Židovská agentura, přesněji Židovská agentura pro Izrael (הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Jisrael, zkráceně jen סוכנות – Sochnut / The Jewish Agency for Israel, též zkracováno na JAFI) je organizace založená roku 1929 jako neoficiální vláda pro židovské obyvatelstvo tehdejší Britské mandátní Palestiny. Po vzniku státu Izrael se těžiště aktivit posunulo k podpoře židovského přištěhovalectví do Izraele.
Dnes má Židovská agentura zastoupení ve více než 80 zemích světa. Od června 2009 je předsedou Židovské agentury bývalý sovětský disident a pozdější izraelský politik Natan Šaransky.
Kromě podpory nově příchozích do Izraele se Židovská agentura věnuje podpoře židovských komunit, výuce hebrejštiny a dalších vzdělávacím aktivitám.
Více o aktivitách a projektech Židovské agentury najdete zde (anglicky, hebrejsky a dalších jazycích)